Tā kā androloģija ir jauna specialitāte, tad līdz 1990-tiem gadiem Eiropas valstīs nebija iespējas iegūt šādu specialitāti. Tādēļ 1992. g. dibinātā Eiropas Androloģijas Akadēmija (EAA) izstrādāja 2 gadu klīniskās apmācības un stažēšanās programmu, kas bija pieejama ārstiem pēc universitātes ārsta grāda iegūšanas (ar vai bez iegūtu turpmāku specializāciju kādā no citām medicīnas specialitātēm). EAA akreditēja androloģijas klīnisko studiju programmu vairākās Eiropas valstīs (šobrīd – ap 20 valstīs), kur tā tika īstenota uz attiecīgās valsts universitātes kādas no medicīnisko klīniku bāzēm.

Pamazām dažās valstīs izdevās akreditēt androloģijas programmu arī nacionālo universitāšu līmenī, iekļaujot to starp universitāšu akreditētām studiju programmām rezidentūrai (starp citu, pirmajai tas izdevās Igaunijai, tajā pašā 1992. g.), taču vēl arvien tas ir izdevies tikai nedaudzās Eiropas valstīs. Līdz ar to ārsti, kas vēlējās (vai vēlas) iegūt androloga kvalifikāciju un specialitāti, un kuru valstīs nav pieejama androloģijas programma kā akreditēta universitātes studiju programma, varēja doties uz kādu no šiem EAA akreditētajiem apmācības centriem.

No Latvijas Dr. Juris Ērenpreiss izgāja šo EAA androloģijas studiju programmu Lundas Universitātes Malmes slimnīcas Reprodukcijas centrā 2003-2006. g. (vairāk kā 2 gadi, jo pirms klīniskās apmācības un stažēšanās uzsākšanas ir nepieciešams vēl apgūt attiecīgās valsts valodu), un 2009. g. Romā veiksmīgi nokārtoja EAA eksāmenu, iegūstot EAA klīniskā androloga diplomu.

Šobrīd Latvijā ir viens Eiropas Androloģijas Akadēmijas īstenais loceklis (akadēmiķis jeb full member) un EAA sertificēts klīniskais andrologs: Dr. med. Juris Ērenpreiss; un viens EAA korespondētājlocelis (affiliated member): Dr. Kirils Ivanovs.

Šobrīd tiek izstrādāta androloģijas rezidentūras studiju programma Latvijas Universitātē. Tiek plānots uzsākt tās īstenošanu LU ar 2016. g. rudeni. Uz doto brīdi, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 268, androloģija ir papildspecialitāte, ko var iegūt ārsts internists, urologs vai endokrinologs. Latvijas Andrologu biedrība plāno iesniegt pieteikumu Eiropas Androloģijas Akadēmijai tās akreditēta apmācības centra statusa iegūšanai.