Latvijas Andrologu biedrība (LAB) ir ārstu profesionāla organizācija, kas ir dibināta 2016. g. janvārī.

LAB mērķis ir veicināt androloģijas kā medicīnas specialitātes attīstību Latvijā, izstrādāt un īstenot androloģijas apmācības programmu, sertificēt ārstus andorlogus, veicināt un piedalīties zinātnisku pētījumu veikšanā vīriešu reproduktīvās veselības un medicīnas jomā, veicināt sabiedrības un citu specialitāšu ārstu informētību par androloģijas jomu, organizēt dažādus izglītojošus pasākumus šajā jomā.

LAB ir uzņemta Latvijas Ārstu biedrībā.